Image
Image
Image

常規課外活動

目的:
  1. 啟發學生不同潛能,培養學生的課外知識及技能。
  2. 讓學生參與群體生活,發揮互助合作精神。

縱橫行

交通安全隊

創意DIY

創意寫作

創科小精英

劍擊

合唱團

唱歌學英文

女童軍

專注小達人

小小工程師

手鐘隊

摺紙樂

智趣數學

校園電視台

棋藝領袖

樂學普通話

無界新人類

牧童笛

男童軍

益趣英文

綠野仙踪

繽紛英語

聽聽我心

英語樂

話劇組

運動樂園

開心悅讀

飛鏢

© 2021 ST. Eugene de Mazenod Oblate Primary School